KOTIZACIJE I PRIJAVE NA SKUP

KOTIZACIJE I PRIJAVE NA SKUP

Kotizacija uključuje:
Sudjelovanje na svim predavanjima prema Programu, domjenak dobrodošlice,
kavu na pauzama, stručne materijale, potvrdu o sudjelovanju, vrednovanje
stručnog usavršavanja od strane HVK i pripadajuće poreze.