PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE NA KONGRESU

PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE NA KONGRESU

U kotizaciju je uključeno:
Pristup svim kongresnim predavanjima, kongresni materijali, social hour, pauze za kavu i koktel dobrodošlice