091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

O NAMA

Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije,
reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije

Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST) osnovano je 20. svibnja 2005. godine s ciljem organiziranja trajnog stručnog usavršavanja medicinskih sestara i medicinskih tehničara koji pružaju zdravstvenu njegu na anesteziji, reanimaciji, intenzivnoj skrbi i transfuziji.

Društvo je samostalna neprofitna pravna osoba koja je upisana u Registar udruga  te djeluje na području Republike Hrvatske.

Djelatnosti Društva su:

 • organiziranje i provođenje od Hrvatske komore medicinskih sestara odobrenih oblika stručnog usavršavanja
 • predlaganje djelokruga rada u djelatnostima anestezije, ranimacije, intenzivne skrbi i transfuzije
 • udruživanje u međunarodne asocijacije
 • suradnja sa srodnim udrugama medicinskih sestara i drugim zdravstvenim djelatnicima u RH i šire
 • organiziranje i provođenje aktivnosti potrebnih za provođenje ciljeva društva.

S namjerom ostvarenja ciljeva Društva Upravni odbor
osnovao je slijedeća povjerenstva:

Povjerenstvo za intenzivnu skrb
predsjednica: Jelena Slijepčević, mag. med. techn.
KBC Zagreb, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

Povjerenstvo za anesteziju
predsjednica: Sabina Babić, mag. med. techn.
KBC Sestre milosrdnice, Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli

Povjerenstvo za pedijatrijsku i neonatalnu intenzivnu skrb
predsjednica: Antonija Marić, mag. med. techn.
KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju

Povjerenstvo za hitne bolničke prijeme
predsjednica: Jennifer Babić, magistra sestrinstva
KB Dubrava, Zavod za hitnu i intenzivnu medicinu

Povjerenstvo za hiberbaričnu medicinu
predsjednica: Emanuela Marcucci, mag. med. techn.
KBC Rijeka, Zavod za podvodnu i hiperbaričnu medicnu

Povjerenstvo za menadžment boli
predsjednica: Marica Jerleković, mag. med. techn.
KBC Sestre milosrdnice, Zavod za anesteziologiju I intenzivnu medicinu

Povjerenstvo za palijativnu intenzivnu skrb
predsjednica: Štefanija Bermanec Pavlic, mag. med. techn.
Dom Mesmar, Čakovec

Povjerenstvo za transfuzijsku medicinu
predsjednica: Barbara Bačić, dipl. med. techn.
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb, Petrova 3

Povjerenstvo za eksplantaciju i transplantaciju
predsjednica: Danijela Rac, mag. med. techn.
KBC Sestre milosrdnice, Služba za zdravstvenu njegu

Medunarodno članstvo

 

HDMSARIST svoje intrese ostvaruje i na međunarodnom planu kroz članstva u međunarodnim asocijacijama.

Društvo je član Europske federacije medicinskih sestara intenzivne skrbi (EfCCNa-i), Međunarode federacije sestara na anesteziji ( IFNA-i)  i Svjetske federacije sestara intenzivne skrbi (WfCCNa).

Statut

Upravni odbor

Članovi Upravnog odbora Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST).

 • Adriano Friganović – predsjednik
  • Kristian Civka – tajnik
   • Josip Brusić – dopredsjednik

   Ostali članovi upravnog odbora:

    

   • Jacinta Idžaković
   • Dragana Aleksić
   • Ivana Vadlja
   • Irena Vugrek
   • Dalibor Ratić
   • Željka Gajski
   • Vesna Hozmec Blažić

         info@hdmsarist.hr

         091 / 3344 777

         01 / 2367 080

         Copyright © Hdmsarist