091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

Učlani se u HDMSARIST

Članstvo u Društvu je dragovoljno i slobodno. Članom Društva postaje se upisom u Registar članova, koji vodi tajnik Društva.

Članom može postati svaki državljanin Republike Hrvatske. Strani državljanin može postati članom društva temeljem pisanog zahtjeva za upis u registar članova koje odobri Upravni odbor Društva.

Članstvo u Društvu može biti redovno i pridruženo. Redovni članovi mogu biti medicinske sestre i medicinski tehničari koji rade ili su radili na djelatnostima anestezije, intenzivne skrbi, hitnih bolničkih prijema i transfuziji.

PREDNOSTI ČLANSTVA:

  • mogućnost rada u tijelima Društva
  • sudjelovanje na stručnim aktivnostima po povoljnijim cijenama
  • informiranost putem društvenih mreža i web sadržaja
  • članstvo u međunarodnim federacijama
  • objavljivanje stručnih radova u Shock online edition časopisu

Učlani se u HDMSARIST