091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

18. Međunarodni kongres HDMSARIST

Organizacija

 

Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST)

Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Kišpatićeva 12, HR – 10 000 Zagreb, Croatia

Tel: + 385 91 3344 777
E-mail: info@hdmsarist.hr

STRUČNI I ORGANIZACIJSKI ODBOR

Scientific and Organizing Committee

 

Organizacijski tim

Organization team

Kristian Civka – voditelj
Danijela Rac
Boris Medved
Mateja Adamović
Leopold Šprem
Ana Brčina
Marko Anić
Antonija Adamović
Robert Pavličević

Kišpatićeva 12

10000 Zagreb

091 / 3344 777

01 / 2367 080

info@hdmsarist.hr

091 / 3344 777

01 / 2367 080

Copyright © Hdmsarist