091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

18. Međunarodni kongres HDMSARIST

Rezervacija smještaja

Za rezervaciju smještaja, molimo Vas da koristite slijedeći obrazac u Word ili PDF formatu.

>>HDMSARIST 2025<<  – Obrazac smještaj u PDF formatu

Prijavni obrazac potrebno je popuniti i poslati na e-mail adresu: ana@filidatravel.hr

Tehnički organizator: Filida putnička agencija

tel:+385 (0)1/ 4616 520
fax:+385 (0)1/ 4616-521

Kišpatićeva 12

10000 Zagreb

091 / 3344 777

01 / 2367 080

info@hdmsarist.hr

091 / 3344 777

01 / 2367 080

Copyright © Hdmsarist