091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

14. Međunarodni kongres HDMSARIST

Program za 14. Međunarodni kongres 2021. godine možete skiniti na linku:

>Program 2021.<<       >> ZBORNIK 2021<<

[/vc_column_text][titleblock css_animation=”bounce” usedecor=”true”][/titleblock][vc_column_text]

TEME/Topics

COVID 19 pacijent u jedinici intenzivnog liječenje

Specifičnosti anestezije kod pacijenata sa COVID 19

Prava pacijenta u globalnoj pandemiji

Hiperbarična oksigenacija – izazov u modernom sestrinstvu

Medicinska sestra u transfuzijskom liječenju

Pedijatrijska i neonatalana intenzivna skrb

Palijativni pacijent u jedinicama intenzivnog liječenja

Slobodne teme

SLUŽBENI JEZIK

Hrvatski

ROK ZA PRIJAVU SAŽETAKA 16. svibnja 2021. godine

Kišpetićeva 12

10000 Zagreb

091 / 3344 777

01 / 2367 080

info@hdmsarist.hr

091 / 3344 777

01 / 2367 080

Copyright © Hdmsarist