Pratite nas na Facebook-u Pošaljite nam Email info@hdmsarist.hr

Teme

13. Međunarodni kongres HDMSARIST

Program za 13. Međunarodni kongres 2020. godine možete skiniti na linku:

>>Program 2020.<<       >> ZBORNIK<<

TEME/Topics

Sigurnost transfuzijskog liječenja

Transfusion safety

Specijalističko usavršavanje na anesteziji i intenzivnoj medicini

Anesthesia and critical care education

Pedijatrijska i neonatalna intenzivna skrb

Pediatric and neonatal intensive care

Novosti u hitnoj medicini

News in emergency medicine

Palijativni pacijent u jedinici intenzivnog liječenja

Paliative patient in intensive care units

Hiperbarična medicina

Hyperbaric medicine

Uloga medicinske sestre/tehničara u transplantaciji i eksplantaciji

Nurses role in transplantation and explantation

Slobodne teme

Free topics

SLUŽBENI JEZIK/Official language

Hrvatski, Engleski

Croatian, English

ROK ZA PRIJAVU SAŽETAKA 02. ožujka 2020. godine

ABSTRACT SUBMISION DEADLINE March 2nd 2020.

  • Kišpatićeva 12

    10 000 Zagreb

  • 091/3344 777

    01/2367-080

Sponzori

pharmamed

sonimed_2_661065245

mediva