091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr
Posjet anesteziji i JIL-u u OB Varaždin

Posjet anesteziji i JIL-u u OB Varaždin

Predsjednik Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezija, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije Adriano Friganović, dipl. med. techn. tijekom svog boravka u Varaždinu 07. lipnja 2012. godine posjetio je Opću bolnicu Varaždin. Posjet Odjelu bio je u...
Osnovan Hrvatski savez za rehabilitaciju

Osnovan Hrvatski savez za rehabilitaciju

lipnja 2012. godine u hotelu Turist u Varaždinu osnovan je Hrvatski savez za rehabilitaciju. Osnivači Saveza bili su Hrvatski zbor fizioterapeuta, Hrvatska udruga radnih terapeuta te Hrvatski nacionalni savez sestrinstva. Osnivačka Skupština usvojila je Statut te...