091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr
Objavljen novi broj SHOCK-a

Objavljen novi broj SHOCK-a

Akutna bol kao poslijeoperacijska poteškoća, intervencije medicinske sestre u prevenciji vap infekcija, kvaliteta života nakon transplantacije srca, trijažni postupak u centru za hitnu medicinu (odjel za hitnu medicinu sušak) kbc rijeka i uloga medicinske...
7th EfCCNa Congress 2017

7th EfCCNa Congress 2017

7th EfCCNa Congress 2017 ‘Working together – Achieving more’ 15-18 February 2017 | Belfast | Northern Ireland Online registration and abstract submission opens: 1 June 2016 Visit the congress website for more details:...
9. MEĐUNARODNI KONGRES HDMSARIST-A

9. MEĐUNARODNI KONGRES HDMSARIST-A

OPĆE INFORMACIJE Sažetci se pišu na hrvatskom ili engleskom jeziku i ne smiju sadržavati više od 300 riječi. Svi sažetci moraju sadržavati naslov rada, autore, radno mjesto autora, kontakt adresu s e-mailom, ključne riječi. Predavanje ne smije trajati dulje od 8...