Pratite nas na Facebook-u Pošaljite nam Email info@hdmsarist.hr

Novosti

  • 10
  • Jul
Author

Seminar na Rogli, Slovenija

17. i 18. Svibnja 2013. Godine održan je 47. Stručni seminar Sekcije za anesteziju, intenzivnu skrbi transfuziju Zbornice zdravstvene njege Slovenije. Ovaj seminar bio je namijenjen području transfuzije. Predstvnik Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije bio je Dalibor Ratić, dopredsjednik društva.
  • 10
  • Jul
Author

Sjednica Upravnog odbora IFNA-e u Zagrebu

Od 13. – 15. lipnja 2013. godine HDMSARIST bio je domaćin sjednice Upravnog odbora Međunarodne federacije medicinskih sestara anestezije koja se održala u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Predsjednik HDMSARIST-a pozdravio je sve nazočne te smo organizirali prigodna druženja i obilazak Zagreba sa medicinskim sestrama iz KBC Zagreb i KBC Sestre Milosrdnice. Predsjednik IFNA-a Jaap Hoeckman, […]
  • 5
  • Jul
Author

Kongres kardioloških sestara u Tuzli

Predsjednik Društva Adriano Friganović sudjelovao je kao pozvani predavač na 2. Kongresu medicinskih sestara i tehničara iz kardiovaskularne medicine Bosne i Hercegovine zajedno sa kolegom Tomislavom Čanžekom. Ipred Hrvatskog kardiološkog društva medicinskih sestara bili su prisutni Sanja Piškor i Ivica Benko. Na kongresu je predstavljen rad Transplantacija srca – naša iskustva. Tijekom kongresa organiziran je […]
  • 5
  • Jul
Author

Kongres anestetičara Bosne i Hercegovine

Od 11. – 12. svibnja 2013. godine u Tuzli održan je 1. Kongres Udruženja anestetičara Bosne i Hercegovine. Predstavnici Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije bili su Miroslav Đureš, bacc. med. techn i Ana Andrijato iz KB Sveti Duh. Miroslav Đureš pozdravio je sudionike u ime predsjednika HDMSARIST-a zaželio uspješan rad […]
  • 5
  • Jul
Author

Održan Europski kongres u Beogradu

0d 23. – 25. svibnja 2013. godine u Beogradu održan je kongres Europske federacije medicinskih sestara intenzivne skrbi i Udruženja intenzivnih njega i anestezije Srbije.   Na kongresu je sudjelovalo oko 600 medicinskih sestara i tehničara iz cijelog svijeta te održan iznimno zanimljiv program. Na početku kongresa dodijeljena su priznanja ”Life keeper” koje je dobio […]