091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr
Tečaj u Vinkovcima

Tečaj u Vinkovcima

28. ožujka 2013. godine u Vinkovcima održan je Edukacijski tečaj III kategorije ”Trijaža u objedinjenom hitnom prijemu”. Tečaj je orgniziralo Povjerenstvo za hitne bolničke prijeme. Predavači na Tečaju bili su Katarina Maršić, Igor Pelaić i Karlo Jurčec...
Nakon operacije ne treba boljeti

Nakon operacije ne treba boljeti

22. ožujka 2013. godine u Osijeku održan je Edukacijski tečaj III kategorije ”Zbrinjavanje pacijenta a akutnom poslijeoperacijskom boli”. Tečaj je organiziran u suradnji s KBC Osijek, a predavači na tečaju bili su Ivan Radoš, Tomislav Ružman, Adriano...