091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr
Predstavnici HDMSARIST-a na kongresu u Turskoj

Predstavnici HDMSARIST-a na kongresu u Turskoj

12. – 15. studenog 2014. godine održan je 10. međunarodni kongres Svjetske federacije medicinskih sestara intenzivne skrbi u Antaliji, Turska. Kongres je održan u suorganizaciji sa Turskim udruženjem liječnika i sestara intenzivne skrbi. 12. studenog održana je...