091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

12. – 15. studenog 2014. godine održan je 10. međunarodni kongres Svjetske federacije medicinskih sestara intenzivne skrbi u Antaliji, Turska.

Kongres je održan u suorganizaciji sa Turskim udruženjem liječnika i sestara intenzivne skrbi. 12. studenog održana je sjednica Vijeća predstavnika Svjetske federacije medicinskih sestara intenzivne skrbi.

Kao pozvani predavači na kongresu su sudjelovali Adriano Friganović, dipl. med. techn. s radom ”Quality improvement and patient safety in ICU” i Vedran Dumbović, bacc. med. techn. s radom ”Understanding the physiological needs of long term weaning patients”.

Na kongresu je tijekom tri dana prezentiran veliki broj radova te je bila izvrsna prilika za upoznavanje sa načinima rada medicinskih sestara u drugim državama.