091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

Predsjednik Društva Adriano Friganović sudjelovao je kao pozvani predavač na 2. Kongresu medicinskih sestara i tehničara iz kardiovaskularne medicine Bosne i Hercegovine zajedno sa kolegom Tomislavom Čanžekom.

Ipred Hrvatskog kardiološkog društva medicinskih sestara bili su prisutni Sanja Piškor i Ivica Benko.

Na kongresu je predstavljen rad Transplantacija srca – naša iskustva.

Tijekom kongresa organiziran je posjet Kliničkom cetru u Tuzli kao i obilazak hospicija koji je jedinstven u ovom dijelu Europe.

Kongres je bio organiziran na iznimno visokom nivu te je posjećenost bila velika.