091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

OPĆE INFORMACIJE

Sažetci se pišu na hrvatskom ili engleskom jeziku i ne smiju sadržavati više od 300 riječi. Svi sažetci moraju sadržavati naslov rada, autore, radno mjesto autora, kontakt adresu s e-mailom, ključne riječi. Predavanje ne smije trajati dulje od 8 minuta plus 2 minute rasprave. Posterska prezentacija ne smije trajati dulje od 3 minute plus 2 minute rasprave. Sažetci se sa PPT prezentacijom se prijavljuju putem web stranice www.hdmsarist.hr. Sažetci sa prezentacijama se primaju do 06. ožujka 2016. godine. Svi sažetci i prezentacije zaprimljeni izvan roka neće se uzimati u obzir. Rezervacija smještaja vrši se putem prijavnih obrazaca koji se šalju tehničkom organizatoru Putničkoj agenciji Filida.

Sve informacije o hotelu Solaris mogu se pronaći na www.solaris.hr Kotizacija za članove društva iznosi 800,00 kn, a za ostale 1.000,00 kn. Kotizacija se uplaćuje na poslovni račun Društva HR6224840081103109811 poziv na broj 304 – 01- 302 s naznakom za Kongres.

Pogledajte sve informacije o kongresu ovdje.

TEME/Topics

Nove smjernice u kardiopulmonalnopj reanimaciji
New guidelines in cardiopulmonary resuscitation

Medicinska sestra u procesu multiorganske eksplantacije
Nursing role in process of multiorganic explantation

Napredak u tehnikama regionalne anestezije
Adavnce techniques in regional anesthesia

Centralizacija transfuzijske medicine u RH
Centralistaion of transffusion medicine in Republic Croatia

Pedijatrijska i neontalana intenzivna skrb
Pediatric and neonatal intensive care

Medicinska sestra u objedinjenom hitnom prijemu
Nurses role in emergency department

Slobodne teme
Free topics

SLUŽBENI JEZIK/Official language
Hrvatski, Engleski
Croatian, English

ROK ZA PRIJAVU SAŽETAKA
06. ožujka 2016. godine

ABSTRACT SUBMISION DEADLINE
– 6th of March 2016.

 

ORGANIZATOR/Organizer

Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije
Croatian Nurses Society of Anesthesia, Renimation, Intensive Care and Transfusion
STRUČNI I ORGANIZACIJSKI ODBOR/
Scientific and Organizing Committee
Adriano Friganović
Predsjednik/President
Patricija Lorencin, Marijana Benković,
Robert Majstorović,
Željka Gajski, Dragica Skroza
ORGANIZACIJSKI TIM/
ORGANIZATION TEAM
Vedran Dumbović – voditelj
Igor Pelaić, Hrvoje Živoder
Boris Medved, Svjetlana Friganović
Stjepan Grabarević, Sandro Vidmanić
HOTEL SOLARIS, ŠIBENIK
SOLARIS HOLIDAY RESORT, ŠIBENIK
04. – 07. travnja 2016. godine
04. – 07. April 2016.