091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

Akutna bol kao poslijeoperacijska poteškoća, intervencije medicinske sestre u prevenciji vap infekcija, kvaliteta života nakon transplantacije srca, trijažni postupak u centru za hitnu medicinu (odjel za hitnu medicinu sušak) kbc rijeka i uloga medicinske sestre/tehničara u postupku trijaže na odjelu hitne medicine, perioperativna zdravstvena njega bolesnica kod operacije dojke.

Cijelo izdanje novog broja shocka možete pročitati ovdje:  www.shock-onlineedition.hr