091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

Prva reakcija na riječ „opeklina „ je bol. Nevažno radi li se o običnoj opeklini od sunca ili opeklini drugog ili trećeg stupnja izazvanu nekim agensima ( vatra, vruća voda, vruć zrak, kiselina).Sama pomisao na to da osoba ima opekline po cijelome tijelu u prvi mah dočaravaslike ekstremne boli i neugodnih ožiljaka.

I dok opekline klasificiramo prema dubini, zahvaćenoj površini i ozbiljnosti ozljede, bol nije nužno povezana sa ovom ozljedom. Oštećenje perifernih senzornih neurona i upalni procesi pokrenuti ozljedom, pogoršavaju akutni odgovor i pretvaraju opeklinsku bol u složen simptom koji se sastoji od mnogo komponenti.Opekline velikih površina izazivaju masivna oštećenja tkiva i aktivaciju upalnogodgovora posredovanog citokinima koji vodi do dramatičnih patofizioloških zbivanjau tijelu. Upalni odgovor se javlja nakon nekoliko minuta od same ozljede, što rezultiramnoštvom podražaja koji stimuliraju receptore za bol. Opekline koje zahvaćaju višeod 20% ukupne tjelesne površine uzrokuju pojavu generaliziranog edema i napodručjima koja nisu zahvaćena opeklinama. Kontinuirani gubitak plazme putemopeklina javlja se u prvih 48 sati, pa i dulje kod težih ozljeda. Ove fiziološkepromjene koje se događaju doprinose promjenama u farmakokinetici ifarmakodinamici mnogih lijekova.

 Kontrolu opeklinske boli uvelike otežavaju procedure koje se koriste u liječenju opeklina , budući da su mnoge intervencije povezane sa boli – bilo da se radi o previjanju rana, ekscizijama, presađivanju kože ili fizikalnoj terapiji.

Bol izazvana opeklinom može perzistirati i nakon cijeljenja opekline te se razviti u

kroničnu bol s neuropatskim obilježjima.

Oboli izazvanoj opeklinama , njezinoj procjeni i liječenju više pročitajte u tekstu Valentine Štrbac , bacc. med.tech., glavne sestre Zavoda za opekline, pri Klinici za traumatologiju, KBC Sestre milosrdnice.

Marica Jereleković, mag.med.tech.

Voditeljica kampanje „Stop the Pain“