091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

Sukladno članku 24. Statuta HDMSARIST-a Upravni odbor na sjednici održanoj 07. listopada 2011. godine donosi odluku o raspisivanju natječaja za izbor dopredsjednika.

Sukladno članku 24. Statuta HDMSARIST-a Upravni odbor na sjednici održanoj 07. listopada 2011. godine donosi odluku o raspisivanju:

NATJEČAJA ZA IZBOR DOPREDSJEDNIKA

UVJETI:

  1. imati završenu školu za medicinsku sestru/ tehničara
  2. raditi na poslovima anestezije, transfuzije ili hitnog prijema
  3. biti član Društva najmanje 5 godina
  4. imati najmanje 5 godina rada u struci

Natječaj je otvoren od 15. listopada i traje 30 dana od objave na web stranici Društva. Prijave za natječaj šalju se na adresu HDMSARIST, KBC Zagreb, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Kišpatićeva 12 – s naznakom ZA NATJEČAJ – NE OTVARATI. Prijava za natječaj treba sadržavati zamolbu, životopis, preslike licence i svjedodžbe, potvrdu o članstvu, potvrdu o radnom mjestu. Natječaj će se odvijati sukladno odredbama Pravilnika o izboru predsjednika i dopredsjednika.

———

Pravilnik o izboru predsjednika i dopredsjednika možete skinuti u PDF formatu na slijedećem linku uspod.

Preuzmi privitak >> Pravilnik_o_izboru_predsjednika_i_dopredsjednika_361645871.pdf