• 6
 • Sep
Author

Održan Svjetski Kongres Intenzivne medicine u Durbanu

Od 28. Kolovoza do 01. Rujna 2013. Godine održan je Svjetski kongres liječnika intenzivne skrbi, Svjetski kongres pedijatara intenzivne skrbi te Svjetski kongres medicinskih sestara intenzivne skrbi. Na kongresu se okupilo 2000 delegata iz 74 države i prezentiran je veliki broj stručnih radova na zavidnoj razini. Pozvani predavači na kongresu bili su Adriano Friganović sa […]
 • 10
 • Jul
Author

Seminar na Rogli, Slovenija

17. i 18. Svibnja 2013. Godine održan je 47. Stručni seminar Sekcije za anesteziju, intenzivnu skrbi transfuziju Zbornice zdravstvene njege Slovenije. Ovaj seminar bio je namijenjen području transfuzije. Predstvnik Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije bio je Dalibor Ratić, dopredsjednik društva.
 • 10
 • Jul
Author

Sjednica Upravnog odbora IFNA-e u Zagrebu

Od 13. – 15. lipnja 2013. godine HDMSARIST bio je domaćin sjednice Upravnog odbora Međunarodne federacije medicinskih sestara anestezije koja se održala u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Predsjednik HDMSARIST-a pozdravio je sve nazočne te smo organizirali prigodna druženja i obilazak Zagreba sa medicinskim sestrama iz KBC Zagreb i KBC Sestre Milosrdnice. Predsjednik IFNA-a Jaap Hoeckman, […]
 • 5
 • Jul
Author

Kongres kardioloških sestara u Tuzli

Predsjednik Društva Adriano Friganović sudjelovao je kao pozvani predavač na 2. Kongresu medicinskih sestara i tehničara iz kardiovaskularne medicine Bosne i Hercegovine zajedno sa kolegom Tomislavom Čanžekom. Ipred Hrvatskog kardiološkog društva medicinskih sestara bili su prisutni Sanja Piškor i Ivica Benko. Na kongresu je predstavljen rad Transplantacija srca – naša iskustva. Tijekom kongresa organiziran je […]
 • 5
 • Jul
Author

Kongres anestetičara Bosne i Hercegovine

Od 11. – 12. svibnja 2013. godine u Tuzli održan je 1. Kongres Udruženja anestetičara Bosne i Hercegovine. Predstavnici Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije bili su Miroslav Đureš, bacc. med. techn i Ana Andrijato iz KB Sveti Duh. Miroslav Đureš pozdravio je sudionike u ime predsjednika HDMSARIST-a zaželio uspješan rad […]
 • 5
 • Jul
Author

Održan Europski kongres u Beogradu

0d 23. – 25. svibnja 2013. godine u Beogradu održan je kongres Europske federacije medicinskih sestara intenzivne skrbi i Udruženja intenzivnih njega i anestezije Srbije.   Na kongresu je sudjelovalo oko 600 medicinskih sestara i tehničara iz cijelog svijeta te održan iznimno zanimljiv program. Na početku kongresa dodijeljena su priznanja ”Life keeper” koje je dobio […]
 • 6
 • Jun
Author

Predsjednik HDMSARIST-a u Kragujevcu

Predsjednik HDMSARIST-a Adriano Friganović sudjelovao je na otvorenju kongresa Udruženja anestetičara Srbije koji je započeo 21. travnja 2013. godine u Kragujevcu. Predsjednik je na kongresu sudjelovao s predavanjem ”Sestrinstvo bez granica – važnost međunarodnog udruživanja”. Ovo je bila izvrsna prilika za razvoj odnosa između dva društva te dogovor za buduću suradnju.
 • 12
 • May
Author

Obilježen Međunarodni dan sestrinstva

10. svibnja 2013. godine u prostorijama HKMS, Lašćinska 14a, Hrvatski nacionalni savez sestrinstva obilježio je Međunarodni dan sestrinstva. Predsjednik HNSS-a Adriano Friganović pozdravio je sve sudionike i goste te zaželio svima sretan Međunarodni dan sestrinstva Sudionike su pozdravili naši gosti Luka Vončina, pomoćnik ministra zdravlja, Slava Šepec, potpredsjednica HKMS, Mirjana Dumančić, predsjednica HUMS-a, Ana Ljubas, […]
 • 2
 • May
Author

Izborna Skupština HDMSARIST-a

27. travnja 2013. godine za vrijeme održavanja 6. Međunarodnog kongresa u Šibenik održana je Izborna Skupština Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije. Izbornu skupštinu vodilo je radno predsjedništvo u sastavu Snježana Dragičević, Dalibor Ratić i Natalija Hlupić. Predsjednica Povjerenstva za izbor Snježana Dragičević podnijela je izvješće o pristiglim prijavama na raspisani […]