• 5
 • Jul
Author

Kongres kardioloških sestara u Tuzli

Predsjednik Društva Adriano Friganović sudjelovao je kao pozvani predavač na 2. Kongresu medicinskih sestara i tehničara iz kardiovaskularne medicine Bosne i Hercegovine zajedno sa kolegom Tomislavom Čanžekom. Ipred Hrvatskog kardiološkog društva medicinskih sestara bili su prisutni Sanja Piškor i Ivica Benko. Na kongresu je predstavljen rad Transplantacija srca – naša iskustva. Tijekom kongresa organiziran je […]
 • 5
 • Jul
Author

Kongres anestetičara Bosne i Hercegovine

Od 11. – 12. svibnja 2013. godine u Tuzli održan je 1. Kongres Udruženja anestetičara Bosne i Hercegovine. Predstavnici Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije bili su Miroslav Đureš, bacc. med. techn i Ana Andrijato iz KB Sveti Duh. Miroslav Đureš pozdravio je sudionike u ime predsjednika HDMSARIST-a zaželio uspješan rad […]
 • 5
 • Jul
Author

Održan Europski kongres u Beogradu

0d 23. – 25. svibnja 2013. godine u Beogradu održan je kongres Europske federacije medicinskih sestara intenzivne skrbi i Udruženja intenzivnih njega i anestezije Srbije.   Na kongresu je sudjelovalo oko 600 medicinskih sestara i tehničara iz cijelog svijeta te održan iznimno zanimljiv program. Na početku kongresa dodijeljena su priznanja ”Life keeper” koje je dobio […]
 • 6
 • Jun
Author

Predsjednik HDMSARIST-a u Kragujevcu

Predsjednik HDMSARIST-a Adriano Friganović sudjelovao je na otvorenju kongresa Udruženja anestetičara Srbije koji je započeo 21. travnja 2013. godine u Kragujevcu. Predsjednik je na kongresu sudjelovao s predavanjem ”Sestrinstvo bez granica – važnost međunarodnog udruživanja”. Ovo je bila izvrsna prilika za razvoj odnosa između dva društva te dogovor za buduću suradnju.
 • 12
 • May
Author

Obilježen Međunarodni dan sestrinstva

10. svibnja 2013. godine u prostorijama HKMS, Lašćinska 14a, Hrvatski nacionalni savez sestrinstva obilježio je Međunarodni dan sestrinstva. Predsjednik HNSS-a Adriano Friganović pozdravio je sve sudionike i goste te zaželio svima sretan Međunarodni dan sestrinstva Sudionike su pozdravili naši gosti Luka Vončina, pomoćnik ministra zdravlja, Slava Šepec, potpredsjednica HKMS, Mirjana Dumančić, predsjednica HUMS-a, Ana Ljubas, […]
 • 2
 • May
Author

Izborna Skupština HDMSARIST-a

27. travnja 2013. godine za vrijeme održavanja 6. Međunarodnog kongresa u Šibenik održana je Izborna Skupština Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije. Izbornu skupštinu vodilo je radno predsjedništvo u sastavu Snježana Dragičević, Dalibor Ratić i Natalija Hlupić. Predsjednica Povjerenstva za izbor Snježana Dragičević podnijela je izvješće o pristiglim prijavama na raspisani […]
 • 4
 • Apr
Author

13. konferencija Zdravstvenog veleučilišta

Međunarodna Konferencija medicinskih sestara/tehničara će se održati 16. i 17. svibnja 2013. godine, u hotelu „Westin“ u Zagrebu, u organizaciji Zdravstvenog veleučilišta. Odabirom ovogodišnje teme konferencije pod nazivom: „Strategije razvoja visokog obrazovanja medicinskih sestara u Hrvatskoj, u perspektivi europskih integracija i regionalnog povezivanja“ orgaizatori, Zdravstveno veleučilište, vodili su se naznakama o izmjenama i dopunama Direktive […]
 • 29
 • Mar
Author

Tečaj u Vinkovcima

28. ožujka 2013. godine u Vinkovcima održan je Edukacijski tečaj III kategorije ”Trijaža u objedinjenom hitnom prijemu”. Tečaj je orgniziralo Povjerenstvo za hitne bolničke prijeme. Predavači na Tečaju bili su Katarina Maršić, Igor Pelaić i Karlo Jurčec Gnus. Ravnatelj bolnice dr. Krunoslav Šporčić i glavna sestra bolnice Vladimirka Vidić pozdravili su sudionike i naglasili dugogodišnju […]
 • 24
 • Mar
Author

Nakon operacije ne treba boljeti

22. ožujka 2013. godine u Osijeku održan je Edukacijski tečaj III kategorije ”Zbrinjavanje pacijenta a akutnom poslijeoperacijskom boli”. Tečaj je organiziran u suradnji s KBC Osijek, a predavači na tečaju bili su Ivan Radoš, Tomislav Ružman, Adriano Friganović i Robert Majstorović. Tečaj ima za cilj aktualizirati potrebu implementacije servisa za liječenje akutne poslijeoperacijske boli. Ovo […]