• 29
  • Oct
Author

European federation of Critical Care Nurses associations, 05. i 06. listopada u Zagrebu

HDMSARIST je početkom listopada bio ponosan domaćin medicinskim sestrama i tehničarima iz 26 europskih zemalja u sklopu jesenskog sastanka Europske federacije medicinskih sestara intenzivne skrbi. Jelena Slijepčević je kao aktivan član tog udruženja ispred HDMSARIST-a bila domaćin tog skupa. Kroz dva dana radnih sastanaka mnogo toga je učinjeno i dogovoreno. Predstavljen je jedan od projekata […]
  • 24
  • Sep
Author

RIJEKA DOMAĆIN 12. SIMPOZIJ HDMSARIST -a

Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST) održalo je 23. rujna na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci 12. Simpozij HDMSARIST-a ”SNAGA SESTRINSTVA SUTRA” u suradnji s Kliničkim bolničkim centrom Rijeka i Fakultetom zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. Simpoziju su prisustvovale medicinske sestre i medicinski tehničari iz cijele Republike Hrvatske i […]