091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije partner je u projektu Unapređenje radnog okruženja za medicinske sestre intenzivne skrbi.

Erasmus plus K2 projekt prijavljen je u suradnji s Ciparskim udruženjem medicinskih sestara i primalja, Sveučilištem u Braceloni, Poljskim udruženjem medicinskih sestara anestezije i intenzivne skrbi te Rumunjskim partnerom zaduženim za medije. Ciparsko udruženje medicinskih sestara i primalja nositelj je projekta. Projekt će trajati 24 mjeseca i provoditi će se na području Republike Hrvatske, Cipra, Španjolske, Poljske i Rumunjske.

Cilj projekta je stvoriti multijezični trening za razvoj vještina i kompetencija u kreiranju zdravog radnog okruženja za medicinske sestre u jedinicama intenzivnog liječenja.

Voditelj projekta ispred HDMSARIST-a je Slađana režić, magistra sestrinstva iz KBC Zagreb.