091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

28.-31. svibnja u Barceloni, Španjolska održan je sastanak Međunarodne federacije medicinskih sestara na anesteziji.

Na sastanku je  ispred HDMSARIST-a sudjelovao Adriano Friganović.

Nakon što je ustranovljen kvorum uslijedila su izvješća država o statusu sestara na anesteziji, obrazovanju i visini plaće.

Izvješće su podnijeli predsjednik, izvršni idrektor i blagajnica.

Poslije izvješća uslijedila je prezentacija slijedećeg kongresa u Glasgovu.

Izvješće su podnijela povjerenstva za edukaciju i praksu.

Prijevod standarda prakse po usvajanju ćemo objaviti na web stranici Društva.

Izabrana je nova predsjednica Jackie Rowles te novi odbor koji će biti aktivan slijedeće dvije godine.