• 11
  • Oct
Author

BRISBENSKA DEKLARACIJA

Upravni odbor Svjetske federacije medicinskih sestara intenzivne skrbi odobrio je tekst Brisbenske deklaracije, Deklaracija o kulturološki osjetljivoj intenzivnoj skrbi,  koju je izradila grupa autora pod vodstvom Adriana Friganovića, dipl. med. techn.

Deklaracija će biti objavljena u slijedećem broju časopisa Connect, stručnom glasilu Svetske federacije medicinskih sestara intenzivne skrbi, te će se pozvati ostale sestrinske federacije na potpisivanje i podupiranje ovog važnog dokumenta.

 

 

>>Ovdje možete PDF<<