• 5
  • Apr
Author

DEKLARACIJA IZ BELFASTA

U časopisu Connect objavljena je Deklaracija iz Belfasta koja promovira i podupire optimalnu sestrinsku praksu u intenzivnoj skrbi širom svijeta. Deklaraciju su usvojili Svjetska federacija medicinskih sestara intenzivne skrbi (WFCCN), Europska federacija medicinskih sestara intenzivne skrbi (EFCCNA), Europsko društvo intenzivne medicine (SSCIM) i Društva intenzivne medicine (SCCM). Adriano Friganović, dipl. med. techn. u svojstvu potpredsjednika Svjetske federacije medicinskih sestara intenzivne skrbi sudjelovao je u izradi dokumenta i jvanoj raspravi koja se održala na kongresu EfCCNa-e u Belsfastu.