091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivn skrbi i transfuzije organiziralo je 06. lipnja 2014. gopdine Edukacijski tečaj III kategorije ”Trijaža u objedinjenom hitnom prijemu” u Općoj bolnici Šibenik.

Hrvatsko društvo medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivn skrbi i transfuzije organiziralo je 06. lipnja 2014. gopdine Edukacijski tečaj III kategorije ”Trijaža u objedinjenom hitnom prijemu” u Općoj bolnici Šibenik.

Nakon pozdravnih riječi glavne sestre OB Šibenik Snježane Jušić, bacc. med. techn. i predsjednika HDMSARIST-a Adriana Friganović, dipl. med. techn. uslijedila je prezentacija Društva novim članovima s OHBP-a.

Predavači na tečaju bili su Katarina Maršić, mag. med. techn., Igor Pelaić, dipl. med. techn., Snježana Dragičević, bacc. med. techn. i Martina Mikšaj, bacc. med. techn.

Tijekom tečaja organiziran je obilazak hitnog prijema i  Službe za anesteziju i intenzivno liječenje.

Polaznici su imali priliku razmijeniti iskustva sa kolegicama i kolegama sa hitnih prijema iz KBC Zagreb i KB Dubrava.