091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

30. srpnja 2014. godine Hrvatsko društvo medicinski sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije postalo je punopravni član Europskog društva medicinskih sestara hitne medicine (EuSEN – http://www.eusen.org/).

30. srpnja 2014. godine Hrvatsko društvo medicinski sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije postalo je punopravni član Europskog društva medicinskih sestara hitne medicine (EuSEN – http://www.eusen.org/).
Glavni cilj EuSEN-a je promocija umijeća i znanja medicinskih sestara i tehničara hitne medicine diljem Europe te osigurati platformu za razmenu znanja i iskustava.
HDMSARIST će putem EuSEN-a osigurati svojim članovima sa objedinjenih hitnih bolničkih prijema dostupnost svih novih informacija te ih uključiti u europsku mrežu.
Sve novosti o EuSENu biti će dostupni preko portala HDMSARIST  te FB stranice.