• 7
  • Sep
Author

KBCSM SEPSA

JAVNOZDRAVSTVENA AKCIJA – ”Pričajmo o sepsi”

SVJETSKI DAN SEPSE -WORLD SEPSIS DAY-

10. rujna 2017. godine u Kliničkom bolničkom centru ”Sestre milosrdnice” (kod Upravne zgrade) od 13:00 do 16:00 sati.