• 12
  • Oct
Author

KONGRES UINARS-a U BEOGRADU

Od 30. rujna do 01. listopada 2016. godine održan je kongres UINARS-a u Beogradu. Predstavnici Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije bili su Jelena Slijepčević, Stjepan Grabarević i Mirela Končar. Na kongresu HDMSARIST se predstavio s dva rada ”Sestrinska skrb za bolesnika sa moždanom aneurizmom – prikaz slučaja” te ”Utjecaj medicinskih sestara/tehničara i liječnika na broj oboljelih i umrlih od sepse na Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje KBC Zagreb”.