091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

Od 28. Kolovoza do 01. Rujna 2013. Godine održan je Svjetski kongres liječnika intenzivne skrbi, Svjetski kongres pedijatara intenzivne skrbi te Svjetski kongres medicinskih sestara intenzivne skrbi.

Na kongresu se okupilo 2000 delegata iz 74 države i prezentiran je veliki broj stručnih radova na zavidnoj razini. Pozvani predavači na kongresu bili su Adriano Friganović sa radom ”Critical Care Nursing: World Wide Perspectives” i Vedran Dumbović sa radom ”Paliative Care in Critical Care”. Oba rada su prezentirana u okviru panel diskusije gdje bila izvrsna i doista široka rasprava te izniman interes.

Tijekom kongresa održani su sastanci Vijeća predstavnika Svjetske federacije medicinskih sestara intenzivne skrbi gdje Vedran Dumbović izabran za blagajnika u trećem mandatu. Također su naši predstavnici sudjelovali na Forumu Južnoafričkih medicinskih sestara.