091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

Sukladno članku 23. Statuta Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfzuije Upravni odbor na sjednici održanoj 17. i 18. listopada 2012. godine donio je odluku o osnivanju Povjerenstva za anesteziju i Povjerenstva za intenzivnu skrb uz već postojeća povjerenstva za transfuziju, pedijatriju i hitne prijeme.

Ovim putem Upravni odbor poziva zaintresirane članove HDMSARIST-a da se jave na e-mailinfo@hdmsarist.hr Rok za prijavu je 30. studeni 2012. godine.

Članovi se mogu javiti i za postojeća Povjerenstva. Na godišnjoj Skupštini bit će donesena odluka o članovima Povjerenstva te će članovi dobiti Odluke o imenovanju.