091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

08. i 09. rujna 2012. godine u Brightonu, Velika Britanija održan je sastanak Vijeća predstavnika Eurospke federacije medicinskih sestara intenzivne skrbi.

Na sjednici su ispred Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije sudjelovali su Adriano Friganović, Danijela Prugevečki, Marijana Žaja i Vedran Dumbović.

Nakon što je sutanovljeno da je kvorum zadovoljen Vijeće je verificiralo zapisnik sa proljetnog sastanka koji je održan u Luganu. Anne Kokko ponijela je blagajnički izvještaj koji je jednoglasno usvojen. Vijeće je donijelo odluku o reorganizaciji Federacije gdje su

Povjerenstva koja su do sada postajala ukinuta i federacija se usmjerila prema provođenju projekata.  Adriano Friganović imenovan je voditeljem projekta ”Program razmjene”.

U nastavku sjednice članovi su se podijelili po projektima koji su trenutno u tijeku gdje su aktivno sudjelovali svi naši predstavnici. Federacija slijedeće godine organizira Kongres u Beogradu te je bilo puno govora o marketinškim mogućnostima kako bi kongres bio što uspješniji.

Također su dogovorene lokacije za slijedeće sastanke Federacije proljetni sastanak će biti prije kongresa u Beogradu, a jesenjski u Barceloni u Španjolskoj.

10. rujna započeo je Međunarodni kongres Britanskog društva medicinskih sestara intenzivne skrbi gdje je Adriano Friganović aktivno sudjelovao s predavanjem ”Sharing expertise across Europe”. Na kongresu je prezentiran veliki broj radova na zavidnoj razini.

Naši predstavnici posjetili su Royal Sussex County Hospital u Brightonu te obišli sve jedinice intenzivnog liječenja.

12. rujna u edukacijskom centru Royal Marsden Hospital u Londonu naša delegacija sudjelovala je na predavanju Prevencija VAP-a i Prevencija vrijedi uzrokovane pritiskom koje je držala Kathleen Vollman iz SAD-a. Dogovoreni posjet Saint Thomas Hospital nažalost nije bio moguć zbog nemogućnosti domaćina i vremenske ograničenosti.

Kao i do sada i ovaj put je bio prilika za promociju hrvatskog sestrinstva i širenje međunarodnih veza koje su neophodne našem Društvu.