091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

26. i 27. listopada 2013. Godine u Barceloni održan je sastanak Vijeća predstavnika Europske federacije medicinskih sestara intenzivne skrbi.

Na sastanku su sudjelovali Danijela Prugovečki, Vedran Dumbović i Adriano Friganović.

Tijekom sastanka donosile su se strateške odluke o daljnjoj organizaciji kongresa EfCCNa-e.

Slijedeći kongres održat će se krajem siječnja 2015. godine u Valenciji, Španjolska.

Naši predstavnici Danijela Prugovečki i Adriano Friganović uključeni su u organizaciju kongresa, a Vedran Dumbović zadužen je za web stranicu.

Slijedeće godine na proljetnom sastanku u Rjekjaviku, Island odžat će se izbori za predsjednika, blagajnika i člana odbora.

Sve informacije o radu EfCCNa-e možete pronaći na web stranici www.efccna.org i na FB stranici.