091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

10. i 11. svibnja održan je proljetni sastanak Europske federacije medicinskih sestara intenzivne skrbi u Rejkjaviku, Island.

Na sastanku su sudjelovali Adriano Friganović i Vedran Dumbović.

Tijekom sastanka Vijeće je raspravljalo i planiralo slijedeći kongres 2015. godine u Valenciji.

Izabran je novi odbor tako da je predsjednica Bronagh Blackwood, član odbora Eva Barkestad, blagajnik Drago Satošek, a za dopredsjednicu je kooptirana Anne Kokko.

Drugi radni dan Adriano Friganović prezentirao je mogućnost članstva u Global Sepsis Alliance te potpisivanju Svjetske  deklaracije o sepsi.

Slijedeći sastanak će se održati u Varšavi, Poljska.