• 4
  • Mar
Author

Škola pedijatrijske i neonatalne intenzivne skrbi

26. veljače 2016. godine u organizaciji Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije na KBC Zagreb održana je Škola pedijatrijske i neonatalne intenzivne skrbi. Škola je održana pod voditeljstvom Marijane Benković, bacc. med. techn. predsjednice Povjerenstva za pedijatrijsku i neonatalnu intenzivnu skrb. Na Školi je sudjelovalo 40 polaznika koji su na kraju u okviru okruglog stola definirali daljni rad Povjerenstva. Povjerenstvo za pedijatrijsku i neonatalnu intenzivnu skrb će i dalje nastaviti organizirati stručne aktivnosti za djelatnost koju pokrivaju te se pozivaju svi zanitresirani da se uključe u budući rad.