091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

PROGRAM:

12:00 – 12:15 Pozdravni govor

12:15 – 12:30 Sepsa. Postignuća, novosti i strategija /Jelena Slijepčević, Mirela Končar, Adriano

                       Friganović

12:30 – 12:45 Koliko kisika treba mozak u sepsi? /Ante Sekulić

12:45 – 13:00 Specifičnosti zbrinjavanja bolesnika oboljelog od meningokone bolesti /Ana Tomić

13:00 – 13:15 Modaliteti intravaskularnih linija kod novorođenčadi – kako spriječiti infekciju

                        vezanu za CVK? /Marijana Benković

13:15 – 13:30 Novosti u dijagnostici sepse /Zrinka Bošnjak

13:30 Rasprava

14:00 Pauza za kavu

14:30 Sastanak povjerenstva za intenzivno liječenje

 

Skinite PDF programa ovdje.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]