091 / 3344 777 info@hdmsarist.hr

28. veljače 2014. godine u Općoj bolnici Sisak održan je Edukacijski tečaj III kategorije ”Trijaža u objedinjenom hitnom prijemu” u organizaciji Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije.

Po dolasku predstavnike HDMSARIST-a i predavače primio je ravnatelj OB Sisak Damir Pahić, dr. med., Marin Repustić, dipl. med. techn – pomoćnik ravnatelja za kvalitetu i Jasenka Dubravčić, bacc. med.
techn – glavna setra OB Sisak.
Predsjednik HDMSARIST-a Adriano Friganović, dipl. med. techn. napravio je prezentaciju Društva nakon čega su uslijedila predavanja.
Predavači su bili: Igor Pelaić, dipl. med. techn., Katarina Maršić, mag. med. techn, Snježana Dragičević, bacc. med. techn. te Miro Stojanović, bacc. med. techn.
Nakon predavanja imali smo priliku za druženje i obilazak bolnice.